เมนูหลัก

รับนักศึกษาใหม่
1. ค้นหาและตรวจสอบข้อมูลผู้สมัคร (โดยวิธีการสมัครผ่านเว็บ) [ เลือก ]
2. ค้นหาและตรวจสอบผู้ผ่านการคัดเลือก (ตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว) [ เลือก ]
3.รับสมัครทาง Internet :    [ เลือก ]
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 0-3642-7485-93 ต่อ 266118,26119 โทรสาร. 0-3661-1242 SERVER :1