เมนูหลัก

RSS FEED
[Valid RSS] https://reg1.tru.ac.th/rss
วิธีนำข่าวไปติดที่เว็บไซด์โดยใช้ JavaScript0
แบบที่ 1
ให้นำรูปแบบ Script ด้านล่างนี้ไปแทรกไว้ใน tag ของ html ส่วนที่ต้องการให้แสดงผล
ตัวอย่างการแสดงผล


แบบที่ 2
ให้นำรูปแบบ Script ด้านล่างนี้ไปแทรกไว้ใน tag ของ html ส่วนที่ต้องการให้แสดงผล
ตัวอย่างการแสดงผล


แบบที่ 3
ให้นำรูปแบบ Script ด้านล่างนี้ไปแทรกไว้ใน tag ของ html ส่วนที่ต้องการให้แสดงผล
ตัวอย่างการแสดงผล


แบบที่ 4
ให้นำรูปแบบ Script ด้านล่างนี้ไปแทรกไว้ใน tag ของ html ส่วนที่ต้องการให้แสดงผล
ตัวอย่างการแสดงผล


การระบุจำนวนหัวข้อข่าว
การระบุจำนวนหัวข้อข่าว เพียงแค่เปลี่ยนค่าของ row ไปเป็นจำนวนที่ต้องการ
ตัวอย่าง row=5 กรณีที่ต้องการแสดงทั้งหมดเปลี่ยนค่าเป็น row=all
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 0-3642-7485-93 ต่อ 266118,26119 โทรสาร. 0-3661-1242 SERVER :1